Leren communiceren met autistische kinderen

Door Redactie - In: Lezen - 2 april 2021

Voordat hij met autistische kinderen in contact kwam, dacht Hans Lemmens dat zij opgesloten zaten in zichzelf. Dat beeld raakte aan het wankelen toen hij als groepsleider met autistische kinderen ging werken. Ze communiceerden wel degelijk! Alleen niet op de gebruikelijke manier. Die bevinding was het begin van een persoonlijk onderzoek. Lemmens heeft een praktijk voor vragen rondom hoogsensitiviteit en publiceert regelmatig. In dit boekje deelt hij zijn ontdekkingen en ervaringen op een integere manier. Nergens trekt hij harde conclusies en toch heb je aan het eind van dit dunne boekje (39 p.) het gevoel dat je beter begrijpt hoe communicatie werkt bij autisten. Alsof je samen met Lemmens hun taal hebt ontcijferd.

Leren communiceren met autistische kinderen

Zo leer je zien dat autistische kinderen uiterst gevoelig zijn voor wat er in het innerlijk van een ander gebeurt. Omdat ze zo open zijn, zijn ze genoodzaakt zichzelf te beschermen en lukt het vaak niet om hen direct te benaderen. Maar met ‘perifere aandacht’ via spel, tekeningen of beweging kun je hen vaak wel bereiken. Zo ontmoette Lemmens een elfachtig bewegend meisje dat alle contact vermeed. Door met haar mee te ‘dansen’, kwam de verbinding tot stand en bleef het meisje uit zichzelf contact met hem zoeken. Lemmens vermoedt dat deze kinderen – anders dan de meeste mensen – hun houvast niet in hun fysieke lichaam hebben, maar in hun energielichaam (etherlichaam). Daarop leren afstemmen ziet Lemmens als een belangrijke oefening, waaraan we veel zullen hebben in de toekomst. Een boeiend en makkelijk leesbaar boekje met veel handvatten voor iedereen die met autistische mensen in aanraking komt.  |  Petra Essink

Autisme vraagt meer bewustzijn bij het communiceren 
Hans Lemmens | brochure # 71 van Centrum Sociale Gezondheidszorg | € 3,- | gezichtspunten.nl