Antroposofische geneesmiddelen. Als je goed ziek wilt zijn

Door Redactie - In: diversen, therapie - 26 september 2019

Regulier of antroposofische geneeskunst?

Wanneer ik ziek ben wil ik zo snel mogelijk weer gezond worden. Nog niet zo lang geleden kon dat alleen met behulp van de bestaande ‘reguliere’ geneeskunde. Tegenwoordig zijn er veel alternatieven, die ook als complementair aangeduid kunnen worden, zoals de acupunctuur, de homeopathie en de antroposofische geneeswijze. Het voordeel van de ‘alternatieve’ geneeswijzen en middelen is dat zij minder bijwerkingen hebben dan de reguliere medicijnen. In Nederland maakt circa 60% van de bevolking gebruik van de alternatieven naast de hulp die door de reguliere geneeskunde aangeboden wordt. Circa 48% van de huisartsen biedt tegenwoordig een of andere vorm van alternatieve geneeswijzen aan.

Antroposofische geneesmiddelen. Als je goed ziek wilt zijn

Homeopathische- en antroposofische geneesmiddelen

De meest bekende alternatieven zijn de homeopathische- en antroposofische geneesmiddelen. Beide werken volgens het principe van de potentiëring en het principe dat het ‘gelijke met het gelijke kan worden genezen’. Potentiëren wil zeggen dat de geneeskrachtige werking van een natuurlijke stof (een mineraal of een plant) toeneemt naarmate die stof wordt verdund. Het principe van het ‘gelijke met het gelijke genezen’ gaat uit van de gedachte dat de levensprocessen in de mens verwant zijn aan de levensprocessen in de natuur. De kunst is om die verwantschap op het spoor te komen. In de wijze waarop dat gebeurt verschillen de homeopathie van de antroposofische geneesmiddelen.

 

Antroposofische geneesmiddelen: het verschil

In de homeopathische geneeskunst vindt men de verwantschap tussen de levensprocessen in mens en natuur voornamelijk langs proefondervindelijke weg. In de antroposofische geneeskunst vindt dat op een meer wetenschappelijke basis plaats. Maar er zijn meer verschillen. De antroposofische geneesmiddelen worden minder ver verdund (gepotentieerd) dan de homeopathische geneesmiddelen. De homeopathische potentiëring kan zo ver gaan dat er niets meer van de oorspronkelijke stof is terug te vinden, terwijl in de antroposofische geneesmiddelen nog altijd iets van de oorspronkelijke stof aanwezig blijft. Ook wordt bij de bereiding van de antroposofische geneesmiddelen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten uit de biologisch dynamische landbouw. Tenslotte houdt men in de antroposofische bereidingswijze van de geneesmiddelen rekening met bepaalde sterrenconstellaties. Immers, het principe van de verwantschap betreft niet alleen de natuur en de mens, maar ook de kosmos.

 

Antroposofische geneesmiddelen

De wetenschappelijke basis van de antroposofische geneesmiddelen wordt bepaald doordat er een welomschreven mens- en wereldbeeld aan ten grondslag ligt. Daardoor kan niet alleen vastgesteld worden dat een geneesmiddel werkt, maar ook hoe een geneesmiddel werkt. Ook de ‘reguliere’ gewone geneeskunst werkt met een mens- en wereldbeeld waardoor de medische wetenschap kan zoeken naar het hoe. Weliswaar wijkt het mens- en wereldbeeld van de reguliere geneeskunst sterk af van het antroposofische mens- en wereldbeeld, maar beide kunnen een verklaring geven waarom een geneesmiddel werkt. De reguliere medische wetenschap erkent overigens de verklaringen van de antroposofische geneeskrachtige werking niet.

 

Het antroposofische mensbeeld

In het antroposofische mensbeeld worden in het lichaam drie belangrijke processen onderscheiden: de stofwisseling, de hartslag en ademhaling, en de hersenprocessen. Ieder heeft haar eigen kenmerken. De stofwisselingsprocessen kenmerken zich door warmte en activiteit. De ademhaling en hartslag kenmerken zich door ritmische processen en de hersenenprocessen kenmerken zich door kou en rust. Zo is het wanneer we gezond zijn. Maar wanneer we ziek zijn raakt deze natuurlijke orde in disharmonie. Iets van de stofwisselingsprocessen kan bijvoorbeeld in de hersenen terecht komen, waardoor migraine ontstaat. Of iets van de koudeprocessen van de hersenen kan in de stofwisseling terecht komen, waardoor de stofwisseling ontregeld raakt. De stofwisseling moet dan gestimuleerd worden om haar eigen warmteproces weer te hervinden.

 

Voorbeeld: Balsemieke Melissegeest

Vanuit het principe van de verwantschap tussen mens en natuur, is het de kunst om in de natuur een stof te vinden die, als voorbeeld, de stofwisseling kan stimuleren. Dat is met name de koriander, een kruidachtige schermbloemige. In de schermbloemigen overheerst de bloem/vrucht ten opzichte van de stengel en wortel. Het ritmische systeem weerspiegelt zich vooral in het ademende blad en niet in de stengel. Ook planten kunnen volgens hetzelfde drieledige schema als het menselijk lichaam onderverdeeld worden: de wortels vertonen verwantschap met de hersenactiviteit, het ritmische van het hart en de ademhaling is verwant aan de stengel, terwijl de bloem/vrucht verwant is aan de stofwisseling. Bij stofwisselingsstoornissen moet dus de bloem/vrucht gebruikt worden. Koriander is verwerkt in het geneesmiddel Balsemieke Melissegeest dat door de antroposofische arts voorgeschreven wordt bij maag- en darmklachten.

 

De meerwaarde

Het belangrijkste voordeel van antroposofische geneesmiddelen ten opzichte van ‘gewone’ geneesmiddelen is dat zij minder bijwerkingen hebben. Maar er zijn nog andere redenen waarom men voor antroposofische geneesmiddelen kan kiezen. In de gewone medische praktijk werkt men probleemgericht in plaats van oplossingsgericht. Vaak neemt men het gevolg van de ziekte (zoals pijn) weg, maar niet de oorzaak. In de antroposofische geneeskunst werkt men vanuit het principe van de ‘zelfgenezende vermogens’ van het lichaam. De zelfgenezende vermogens worden gestimuleerd om de natuurlijke harmonie weer te herstellen. Tenslotte is nog van belang dat de gewone (farmaceutische) medicijnen over het algemeen chemische medicijnen zijn, met als gevolg dat er tijdens de productie een aanzienlijke milieubelasting optreedt. Daarbij komt, dat hier sprake is van dode stof en dode stof kan het leven niet stimuleren, maar alleen iets onderdrukken. Dat is uiteraard bij de antroposofische geneesmiddelen (en andere alternatieve geneeswijzen) niet het geval.

 

Complementaire geneeswijze

In feite is de antroposofische geneeswijze en zijn de antroposofische geneesmiddelen geen alternatief. De antroposofische geneeskunst is een toevoeging aan de reguliere geneeskunst (complementair). Het wordt dan ook afgeraden om antroposofische geneesmiddelen in de plaats van reguliere medicijnen te gebruiken. De antroposofische geneesmiddelen worden voorgeschreven door antroposofische artsen. Antroposofische artsen hebben geneeskunde gestudeerd en schrijven de antroposofische geneesmiddelen aanvullend voor.

 

Vergoeding

Consulten van antroposofische artsen en aanvullende behandelingen worden volgens polisvoorwaarden vergoed door de verschillende ziektekostenverzekeringen.

               

Verdere informatie

•             Antroposofische arts bij u in de buurt? Kijk op www.nvaa.nl

•             Folder van Antroposana: Antroposofische geneeskunde

•             Zie ook: www.antroposana.nl– Lotgenotencontact

•             Informatie over biologische dynamische voeding: www.demeter-bd.nl

•             In de serie Gezichtspunten van het Centrum Sociale Gezondheidszorg zijn verschillende brochures met diverse titels verschenen. Deze zijn te bestellen via: www.gezichtspunten.nl of per tel. 0321 33 99 66.

In het licht van deze folder zijn te noemen:

•             Allergie, Otto Wolff (nr. 4)

•             Antroposofische geneesmiddelen, Huib de Ruiter (nr. 12)

•             Genezende klanken en vormen, Alfred Baur (nr. 34)

 

Meer lezen over antroposofische geneeskunde?

Serie Gezichtspunten, (adresgegevens hierboven)

•             Antroposofische geneeskunst, Nico Francken (nr.1)

•             Allergie, Otto Wolff (nr. 4)

•             Mens en voeding, Machteld Huber (nr. 15)

•             Biografie en ziekte, Jan Saal (nr.16)

•             Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie, Paul Meuwese (nr. 20)

•             Antroposofische fysiotherapie, Marie-José Gijsberts e.a. (nr. 23)


Deze folder is een uitgave van Antroposana, landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg in Nederland. Meer informatie en adressen van antroposofisch werkende artsen en therapeuten vindt u ook op onze website: www.antroposana.nl

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de hier geboden informatie, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Antroposana houdt zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen.