Slaap jezelf gezond

Door Redactie - In: diversen, geestelijke gezondheid - 20 december 2019

Tekst Kalle Heesen | Beeld | Annie-Spratt/Unsplash


Slaapproblemen. Niet alleen volwassenen hebben er last van, maar ook jonge kinderen. Antroposofisch kinderfysiotherapeut Nicole Weerts ziet hen met regelmaat op haar spreekuur bij het Kindertherapeuticum in Zeist. Komende zomer gaat ze er onderzoek naar doen.

Slaap jezelf gezond

‘Wat zijn eigenlijk de effecten van de antroposofische behandeling bij jonge kinderen met slaapproblemen?’ vroeg Nicole Weerts zichzelf af. Die vraag bleek lastig te beantwoorden omdat er weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Wel is er steeds meer bekend over het belang van voldoende slaap – voor kinderen én volwassenen. Slaap zorgt ervoor dat we herstellen van onze dagelijkse bezigheden en is cruciaal voor onze lichamelijke weerstand, onze mentale weerbaarheid en ons leer- en ontwikkelingsvermogen. Slaap is zelfs van invloed op een gezond lichaamsgewicht.

Na overleg met lector Erik Baars en antroposofisch kinderarts Edmond Schoorel, met wie Nicole Weerts onlangs het boek ‘Slaappatronen’ schreef, kreeg ze de gelegenheid om nader onderzoek te doen bij het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. ‘Ik was geweldig blij! Onderzoek doen vind ik erg leuk. We gaan ons richten op kinderen tussen de zes en 36 maanden met slaapproblematiek. De mogelijke verandering in slaapduur is uitgangspunt voor de effect-meting. Wat gebeurt er met de slaapduur van een jong kind als we antroposofische medicatie geven, eventueel gecombineerd met voedingsadviezen, ritmische massage, uitwendige therapie of opvoedingsondersteuning aan ouders? Gaat een kind er eigenlijk wel langer door slapen?’ Weerts wil nog meer onderzoeken: ‘Ik wil ook graag weten of de kinderen beter in hun vel komen te zitten na onze behandeling. Daar zit mijn échte fascinatie.’

Rond de zomer van 2020 zal de werving voor het onderzoek starten. Nicole Weerts: ‘Ik schrijf zoveel mogelijk artsen en consultatiebureaus aan met de vraag of zij kinderen willen doorverwijzen voor diagnostiek. Zij kunnen dan terecht in het Kindertherapeuticum in Zeist of in hun eigen regio verder behandeld worden. In twee jaar wil ik rond de honderd jonge kinderen onderzoeken, die nog niet eerder zijn behandeld voor hun slaapproblemen. Zij worden willekeurig in twee groepen verdeeld waarbij de ene groep de antroposofische behandeling(en) krijgt en de andere groep wordt behandeld volgens de richtlijn 'Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen' van het Nederlands Centrum Jeugd- gezondheidszorg. Na acht weken gaan we kijken wat het effect is geweest. Als ouders dat wensen, is daarna natuurlijk ook de andere behandeling beschikbaar voor hun kind.’

Collega zorgverleners die willen verwijzen of mensen die willen deelnemen aan dit onderzoek kunnen al contact opnemen via: weerts.n@hsleiden.nl


 

Nicole Weerts werkt sinds 1992 als antroposofisch fysiotherapeut. Sinds 2011 werkt ze in het Kindertherapeuticum in Zeist. In 2016 rondde ze haar specialisatie kinderfysiotherapie af en geeft ze ook sensorische informatieverwerkingstherapie. Het onderzoek naar slaapproblemen bij kinderen doet Nicole Weerts als promovenda aan de Hogeschool Leiden, bij het lectoraat antroposofische gezondheidszorg. | kindertherapeuticum.nl

Verder lezen Slaappatronen | E. Schoorel & N. Weerts | Christofoor

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) aan de Hogeschool in Leiden verricht sinds 2008 praktijkonderzoek, waarover Ita regelmatig bericht. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief via: hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg