Gezichtspunten op antroposofische zorg

Door Redactie - In: biografie, diversen - 18 oktober 2019

Tekst Hester Anschütz | Beeld Luke Porter / Unsplash


Mensen met interesse voor antroposofische gezondheidszorg vinden het belangrijk om zelf keuzes te kunnen maken. Goede informatie is dus essentieel. Gezondheidsvereniging Antroposana zet zich daar consequent voor in. Sinds dit najaar in nauwe samenwerking met Jan en Tiny Saal, uitgevers van de brochures ‘Gezichtspunten’ over gezondheidsthema’s bezien vanuit de antroposofie.

 

Gezichtspunten op antroposofische zorg

De ‘Gezichtspunten’ zijn letterlijk hun naam. Jan Saal: ‘Elke brochure geeft een visie op een bepaald thema, dat met onze gezondheid te maken heeft. Thema’s als koorts, vermoeidheid, reuma, karma of salutogenese. Onze brochures hoeven geen ‘af’ verhaal te zijn.’ Saal stelt op de website van het Centrum Sociale Gezondheidszorg (CSG) nadrukkelijk dat reacties en aanvullingen op de brochures welkom zijn. Jan en Tiny willen met de inmiddels 64 verschillende brochures diverse visies geven op gezondheidsthema’s, geïnspireerd door het antroposofische mens- en wereldbeeld. ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen een antwoord kunnen vinden op basale vragen over hun gezondheid, waar artsen of therapeuten misschien geen tijd voor hebben. In de jaren tachtig had je bijna geen informatie over antroposofische geneeskunde, alleen wat uit het Duits vertaalde velletjes,’ herinnert Jan Saal zich. Hij is inmiddels met pensioen, maar werkte in de papierproductie, voor de Triodosbank, als directeur van Stichting Warmonderhof, als biografieconsulent en als imker. Daarnaast hielp hij bij het oprichten van diverse therapeutica in het land, waar mensen terecht kunnen voor antroposofische gezondheidszorg (AG).

Levensvervullende inhoud

De Gezichtspunten zijn een andere manier om mensen te laten kennismaken met de praktische toepasbaarheid van AG. Samen met huisarts Jaap van de Weg begon Saal in 1985 met het schrijven en uitgeven van de brochures. De meeste zijn door artsen en therapeuten geschreven, enkele door Saal zelf. ‘Sinds 2000 doen mijn vrouw en ik het meeste werk alleen’, vertelt Saal. ‘Ik leg meer het accent op de inhoud en Tiny op de punten en de komma’s. De schrijver is verantwoordelijk voor de tekst en wij voor de toegankelijkheid van de tekst.’

Wat hem en zijn vrouw altijd heeft gemotiveerd, is het geven van een antwoord op de vraag ‘Hoe komt de antroposofie bij mensen?’ ‘Ik heb de antroposofie op mijn 28e ontdekt en voor mij is het sindsdien een levensvervullende inhoud. Ik gun het iedereen om daarmee in aanraking te komen.’ Dat dit via de brochures lukt, is voor Saal dé motivatie dit werk te doen.

De thema´s van de brochures haalde hij uit nieuw verschenen boeken of gesprekken met anderen. ´Soms duurt het jaren voordat een brochure er echt is, na het leggen van een eerste contact met een mogelijke auteur.’ Een enkele keer lukt het niet om een schrijver te vinden, bijvoorbeeld bij het onderwerp kanker. ´Die heb ik toen zelf geschreven. Ik had diverse artsen gevraagd, maar kreeg de indruk dat ze het gevoel hadden zich met deze brochure te kwetsbaar op te stellen in het beroepsveld. Toen heb ik zelf informatie verzameld, erover geschreven en de concepttekst aan meerdere artsen voorgelegd. Zij konden erachter staan, maar wilden niet hun naam onder de tekst zetten.’

Bredere kring

De samenwerking met artsen is door de jaren heen zeer wisselend geweest, aldus Saal, maar met sommigen heeft hij heel goed kunnen samenwerken. ‘Ik merk het meteen in de verkoop, als artsen en therapeuten werken met de Gezichtspunten. Bij hen gaat de verkoop omhoog.’

Verkoop en verspreiding van de Gezichtspunten gebeurt allemaal vanuit de huiskamer van de Saals. De voorraad ligt op zolder. Jan Saal: ´Wij verkopen jaarlijks zo’n zesduizend brochures en dat aantal is min of meer gelijk gebleven, ook al hebben we nu 64 verschillende nummers. Er blijft een geringe omzet in alle nummers bestaan. Dus ons idee, dat mensen met alle mogelijke achtergronden willen kennismaken, blijkt te kloppen´. Toch zou de verspreiding veel hoger kunnen liggen, berekent Saal: ´De antroposofische geneeskunde kent grofweg zo’n 250.000 patiënten. Met de kring van familie erbij, zou je kunnen zeggen dat 1 miljoen mensen interesse in achtergronden vanuit de antroposofische geneeskunde hebben.’

Samenwerken aan ideaal

Marjolein Doesburg - Van Kleffens, bestuurslid van Antroposana is enthousiast over de samenwerking met de uitgeverij van de Saals: ‘Wat goed is, kun je het beste versterken, in plaats van dat je er iets nieuws naast legt. De Gezichtspuntbrochures vind ik fantastisch. Ze passen goed bij wat wij als gezondheidsvereniging willen: praktische informatie bieden aan mensen die geïnteresseerd zijn in thema´s rond hun persoonlijke gezondheid.

Door deze samenwerking aan te gaan, vervangt Antroposana stap voor stap haar eigen informatiefolders; die toe waren aan actualisering. Over diverse gezondheidsthema´s geven we de komende tijd nieuwe compacte flyers uit, die naar de uitgebreidere Gezichtspuntenbrochures verwijzen. Deze gratis flyers kun je vinden bij antroposofische huisartsen en in de verschillende therapeutica. Gezichtpunten kun je online via de website van het Centrum voor Sociale Gezondheidszorg bestellen.’

Ook de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) staat achter de inhoud van de Gezichtspunten en de nieuwe flyers. ‘Voor een belangrijk onderwerp als informatievoorziening zouden we onze expertise consequenter moeten delen’, zegt Doesburg-Van Kleffens. ‘Dat is essentieel in deze tijd. Als individuen zijn we bezig met onze eigen ontwikkeling, maar we hebben samenwerkingsverbanden nodig om aan onze idealen te kunnen werken. Vroeger deden we dit vanuit het geloof of vanuit politieke zuilen. Nu wordt een ideaal door mensen vanuit hun eigen individualiteit gedragen. Daar sluiten de Gezichtspuntenbrochures goed bij aan: ieder kan zijn eigen informatie daar op zijn eigen gewenste moment vinden.’ 


Gezichtspunten publiceerde onder meer over: Antroposofische geneeskunst, Kunstzinnige therapie, Allergie, Euritmietherapie, Depressie, Koorts, Antroposofische geneesmiddelen, Tijd en ritme, Vermoeidheid, Mens en voeding, Verplegen vanuit antroposofisch perspectief, Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie, Antroposofische fysiotherapie, Omgaan met angst, Orgaandonatie, Levensvragen, Stervensbegeleiding, Burnout, Vrouwenzaken, Sociale gezondheidszorg, Psychosociale hulpverlening, Zingeving in de laatste levensfasen, Inenten, Leven met reuma, Adem en ademhalingsproblemen, Badtherapie, Kanker, Karma, Genezen via de huid, Darmklachten, Gezond denken over bewegen, Warmte is van levensbelang, Antroposofische zorg bij kinderziekten, Dementie, Rouwen en verlies verwerken, Het zelfgenezend vermogen, Slaap, slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen, De andere kant van euthanasie, Hoogsensitiviteit. | gezichtspunten.nl

Flyers & brochures

De eerste twee nieuwe Antroposanaflyers over ´slaap´ en ´koorts´ vind je bij de antroposofische huisarts. Als je moeite hebt met doorslapen, wat kun je dan in de antroposofische gezondheidszorg vinden aan tips? En hoe kun je met koorts omgaan? Wat doet koorts, volgens het antroposofische mensbeeld, met ons? De flyers geven een eerste idee over deze thema´s. Mocht je meer willen weten, kun je verder lezen in de brochures van het Centrum Sociale Gezondheidszorg. Een enkele brochure kost € 3,- Een (steun)abonnement op meerdere uitgaven is ook mogelijk. | gezichtspunten.nl