Ruimte voor eigen regie

Door Redactie - In: diversen - 21 juni 2019

Tekst Evi Koster  |  Beeld Mostafa Meraji / Unsplash


Op 8 mei organiseerde Antroposana een symposium over de ontwikkelingen rondom de nieuwe Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Geïnteresseerde patiënten, zorgverleners, bestuursleden, beleidsmakers en ict-ers brainstormden samen over de mogelijkheden en kansen voor de antroposofische gezondheidzorg (AG).

 

Ruimte voor eigen regie

Wat is een PGO?

Een PGO is een online beveiligde omgeving, waar je inzage hebt in je persoonlijke gezondheidsdossier. Alle voor jou relevante medische gegevens en behandelingen worden erin samengebracht. Alle BIG geregistreerde zorgverleners in Nederland zijn vanaf 1 juni 2020 wettelijk verplicht om medische gegevens over jouw behandeling aan te leveren aan een door jouzelf gekozen PGO. Dat betekent dat je als patiënt veel meer overzicht krijgt. Enkele PGO’s zijn al beschikbaar, maar de meeste zijn nog volop in ontwikkeling.

Hoe werkt een PGO?

Een PGO heeft verschillende functies. Het biedt overzicht over je medische gegevens en actuele medicatie. Het kan ook als communicatiemiddel dienen tussen jou, je zorgverleners en tussen hen onderling. Je bepaalt zelf of en tot op welk niveau je iedere zorgverlener inzicht geeft. Ook kun je ervoor kiezen allerlei functies en informatie toe te voegen. Denk aan thuismetingen (hartslag, bloeddruk, bloedsuiker), het bijhouden van een gezondheidslogboek (beweging, voeding, medicijninname, zelftests), patiëntenfolders, vragenlijsten (voor bijvoorbeeld onderzoek en diagnostiek), het aanvragen van herhaalrecepten en het bijhouden en monitoren van je behandeling(en).

Eigen regie

”Het grote verschil met eerdere elektronische patiëntendossiers is dat de PGO niet over de patiënt gaat, maar eigendom is van de patiënt. Dat is wezenlijk anders”, zegt Anne Koopmanschap, ontwikkelaar en als bestuurslid initiatiefnemer binnen Antroposana. “Deze omgeving stelt je in staat om je eigen regie te voeren. En als het wenselijk is, ook je partner, je kinderen of je mantelzorger.” PGO sluit aan bij een grote ontwikkeling in de Nederlandse gezondheidszorg: het wordt steeds belangrijker dat patiënten de regie hebben en houden over hun behandelproces. Veel nieuw zorgbeleid is erop gericht om deze regie te vergroten. En omdat eigen regie en zelf kunnen beslissen ook belangrijke waarden zijn binnen de AG, is Antroposana van mening dat de PGO en de AG elkaar kunnen versterken.

PGO voor Antroposana?

Antroposana ziet de mogelijkheden van de PGO als een kans om de AG verder te ontwikkelen en inzichtelijk te maken, maar daar heeft het haar leden wel bij nodig. Op de bijeenkomst in Arnhem stonden daarom drie vragen centraal: 1. Willen we als patiëntenvereniging meewerken aan het vormgeven van een PGO? 2. Wat zou een PGO moeten kunnen bieden? En 3. Wie wil er actief bijdragen aan de ontwikkeling?

Het antwoord op de eerste vraag was een volmondig “Ja”. De meerwaarde en de noodzaak om in een vroeg stadium aan te haken en invloed uit te oefenen op een passend PGO die afgestemd is op de AG werd breed gedragen. Ook door mensen die minder affiniteit hebben met digitale oplossingen, zoals een euritmietherapeute zei: “Ik hou niet van digitaal, maar ben wel heel blij dat Antroposana dit nu al op de agenda zet.”

Meerwaarde

De tweede vraag maakte de tongen echt los: kansen, mogelijkheden en kritische opmerkingen volgden elkaar in hoog tempo op. Uitgaande van een gedegen beveiliging zonder toegang van externe of commerciële partijen, kwamen steeds meer inspirerende ideeën op tafel. Door vooraf meer informatie uit te wisselen, komt er in het consult bijvoorbeeld meer tijd voor diepgang. Antroposofische behandelingen zijn veel beter te coördineren, zeker als er ook reguliere artsen bij betrokken zijn. Als patiënten zelf allerlei zaken kunnen bijhouden, kun je dus ook je antroposofische behandelingen en hun werking noteren. Zorgverleners waren enthousiast over de schat aan informatie over werkzaamheid van therapieën die dit zou kunnen opleveren. Jos Dries, huisarts: “De PGO kan patiënten helpen de meerwaarde van hun AG behandelingen te communiceren naar alle zorgverleners. Dat is goed voor de patiënt en voor de zichtbaarheid van de AG.” Richard van der Hoek, directeur bij Weleda: “Via de PGO kunnen wij persoonlijke medicatie beter bewaken en afstemmen.”

Dynamisch dossier

Veel van de werkelijke functionaliteit van de PGO zal afhangen van hoe de digitale omgeving praktisch wordt ingericht. Je persoonlijke dashboard (de eerste pagina waar je op terecht komt als je inlogt) moet logisch, praktisch en overzichtelijk zijn, zodat de meest acute en belangrijke gegevens direct zichtbaar zijn en je makkelijk je weg kunt vinden naar meer informatie. Conclusie was dat er vele mogelijkheden zijn en dat het belangrijk is om in een vroeg stadium mee te denken, zodat we als gezondheidsvereniging invloed kunnen uitoefenen. De PGO biedt een uitgelezen kans het holistische karakter van de AG handen en voeten te geven in een dynamisch dossier dat volledig door jou als patiënt wordt beheerd.


Denk mee!

Heb jij ook ideeën en suggesties voor een PGO voor antroposofische zorg? Deel je gedachten met ons! pgo@antroposana.nl

Meer weten?

Bekijk de informatie op de pagina van de Digitale Zorg Gids