Meebewegen met de tijdgeest

Door Redactie - In: diversen - 21 juni 2019

Tekst Erik Baars | Beeld Unsplash


Uitdagingen, kansen en opgaven in 2019

De wereld verandert in rap tempo. Ook de gezondheidszorg, wat tot nieuwe uitdagingen, kansen en opgaven leidt. Twee ontwikkelingen zijn en blijven de komende tijd actueel: Value Based Healthcare (waardegedreven zorg) en Integrative Medicine. Deze ontwikkelingen kunnen in Nederland bijdragen aan de positionering en acceptatie van de antroposofische gezondheidszorg (AG). Lector AG Erik Baars schetst je kort deze gebieden waarbinnen zijn collega-onderzoekers en hij werken.

Meebewegen met de tijdgeest

Value Based Healthcare

Binnen de ontwikkeling van Value Based Healthcare staan de volgende onderdelen centraal:

 • Creëer met de zorg waarde voor de patiënt, waarbij waarde staat voor “de voor de patiënt belangrijke zorguitkomsten gedeeld door de integrale kosten voor het behalen van die uitkomsten.”
 • Organiseer ‘geïntegreerde zorgeenheden’: organiseer zorg rondom de medische aandoening van de patiënten in plaats van rondom specialiteit of interventies.
 • Meet uitkomsten en kosten per patiënt: meet uitkomsten die er voor de patiënt toe doen en meet deze samen met de kosten voor het volledige zorgtraject.
 • Maak zorgbundels mogelijk: maak één prijs voor het volledige gebundelde zorgtraject van een acute medische aandoening en op-tijd-gebaseerde vergoedingen voor chronische aandoeningen, eerstelijns- en preventieve zorg.
 • Integreer het aanbod van zorgaanbieders: werk multidisciplinair samen in een netwerk, concentreer volume per medische aandoening, maak onderscheid in complexiteit.
 • Vergroot geografisch bereik van excellente aanbieders: identificeer ‘best practices’ en faciliteer uitbreiding van het zorgbereik.
 • Bouw een geïntegreerd IT-platform: zet informatietechnologieën in om bovenstaande punten optimaal te ondersteunen. Internationaal wordt er al werk gemaakt van Value Based Healthcare: https://www.ichom.org/

 

Integrative Medicine

De kernaspecten van Integrative Medicine zijn:

 • Het aanspreken van heel de mens, 
 • De horizontale (gelijkwaardige) relatie tussen patiënt en zorgprofessional(s), 
 • Zorg bieden die is ‘informed by evidence’
 • Alle middelen inzetten om gezondheid/ herstel te stimuleren en ondersteunen

Inmiddels is het Consortium Integrale Zorg & Gezondheid (CIZG) opgericht om de ontwikkeling van Integrative Medicine in Nederland mogelijk te maken en te ondersteunen. En is er de Academy for Integrative Medicine in Nederland.

 

Een netwerkorganisatie project

Naar mijn mening heeft de AG aan deze ontwikkelingen veel bij te dragen en bieden deze ontwikkelingen veel kansen om die bijdrage steeds toegankelijker te maken voor patiënten en zorgprofessionals. Voorwaarde is wel dat het AG veld zich als geheel goed organiseert. Te denken valt onder meer aan:

 • Het opzetten van een meerjarig project waarin de verschillende AG organisaties participeren (bv. therapeutica, beroepsverenigingen, patiëntenvereniging, lectoraat AG, tweedelijnsorganisaties, fondsen).
 • Het project netwerkbreed organiseren zodat soevereine organisaties samen een ‘outcome’ realiseren die geen van hen zelfstandig had kunnen bereiken. Aansturing is natuurlijk wel noodzakelijk.
 • Gezamenlijk de financiering van dit netwerkproject realiseren.
 • Door onderzoek de waarde van AG expliciteren voor specifieke patiëntengroepen (bijvoorbeeld voor mensen met angsten, kanker, slaapstoornissen) en voor de invulling van de vier pijlers van Integrative Medicine (IM).
 • Het vormen van nationale netwerken van AG aanbieders (therapeutica en zelfstandige AG professionals rondom specifieke indicaties, waarin ‘outcome’ (patiëntwaarde en kosten) gemeten wordt en van elkaar wordt geleerd.

Wat doet het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG)?
Sinds 2008 doet het lectoraat AG praktijkonderzoek en helpt daarmee om de zorgpraktijk van antroposofisch artsen en therapeuten verder te ontwikkelen, deze wetenschappelijk te verantwoorden en erover te communiceren. Ook werkt het lectoraat aan het integreren van AG met de reguliere gezondheidszorg en ondersteunt het opleidingen op het gebied van antroposofische gezondheidszorg. Momenteel werken er 7 mensen. Zij doen onderzoek en werken breed samen met (inter)nationale partners en financiers binnen de gezondheidszorg.

 

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief!