Een integraal psychiatrisch antwoord

Door Redactie - In: - 24 oktober 2017

Depressieve stoornissen, een integraal psychiatrisch antwoord, Marko van Gerven en Christa van Heek-Tellingen, Uitgeverij SWP, 2011, €15,-, te bestellen bij De Nieuwe Boekerij

De licht bewerkte engelse versie ervan is gratis te downloaden

Een integraal psychiatrisch antwoord

Dit boek breekt een lans voor de zogenaamde ‘integrale psychiatrie’, waarin ‘het verhaal’ van het individu het uitgangspunt vormt en de relatie patiënt-behandelaar centraal staat. Een welkome benadering in een tijd waarin steeds meer mensen ontdekken dat de behandeling van zware somberheid met alleen reguliere medicatie (soms aangevuld met zogenaamde cognitieve gedragstherapie) op de lange termijn meestal geen oplossing biedt. De auteurs leggen goed onderbouwd uit waarom een eenzijdige oriëntatie op het onpersoonlijke, wereldwijd geaccepteerde rijtje kenmerken van depressie uit de Manual for Mental Disorders (de zogenaamde DSM-IV) uitnodigt tot ‘kookboekgeneeskunde’. Vervolgens presenteren ze een nieuw ‘werkmodel’ voor het stellen van een individugerichte diagnose en het maken van een individueel behandelplan.

Hoewel dit boek is geschreven voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en huisartsen, en doorspekt is met medische terminologie, is het interessant voor iedereen die genuanceerder en diepgaander wil leren kijken naar depressie en de behandeling ervan. De indringende ervaringsverhalen zijn welkome illustraties bij de tekst.