Muzikaal bewegen tussen mineur en majeur

Door Redactie - In: therapie - 25 april 2017

Tekst: Petra Essink Fotografie: Maaike Kroese


Er bestaan maar weinig mensen die nog nooit de weldadige uitwerking van muziek hebben ervaren. Het tot therapie maken en inzetten bij verschillende ziektebeelden is echter een ander verhaal, dat natuurlijk het best verteld kan worden door een muziektherapeut. ‘Muziek is een prachtig medium om therapeutisch met het gevoelsleven te werken’, zegt Jelle van der Schuit, muziektherapeut bij therapeuticum Aurum. De manier waarop hij met de mensen uit de hartschool werkt is volgens hem ‘wekkend’.

Muzikaal bewegen tussen mineur en majeur

Melodie, harmonie, ritme

‘Muziek bestaat uit een drietal hoofdbestanddelen, namelijk de melodie, de harmonie en het ritme’, antwoordt van der Schuit op de vraag hóe muziek dan precies werkt bij het gezond maken van mensen. ‘Iedereen begrijpt wat een melodielijn is en ook dat er verschillende ritmesoorten bestaan, zoals vierkwartsmaat of driekwartsmaat. Wat de harmonie van een muziekstuk is, dat is minder algemeen bekend. Bij harmonie heb je het over stemmingen, waarvan de twee belangrijkste de majeur- en de mineurstemming zijn. Bij mineur ervaar je als mens een introverte, naar binnen gekeerde sfeer. Bij majeure muziek daarentegen wordt je juist naar buiten gelokt. Als je teruggaat naar de drie hoofdingrediënten van muziek kun je, hoewel muziek als totaal natuurlijk een sterke verbinding heeft met ons gevoelsleven, inzien dat de melodielijn nooit kan ontstaan zonder het hoofd erbij te gebruiken. En dat ritmes (maken en luisteren) een appel doen op ons wilsleven. De harmonie is het meest eenduidig verbonden met ons gevoelsleven, dat is gecentreerd in het hartgebied. Daarom werk ik daar veel mee als muziektherapeut. Bijvoorbeeld door mensen majeur of juist mineur akkoorden te laten spelen op een lier, die je in majeur of mineur kunt stemmen. Ook door ze overgangen tussen beide soorten stemmingen te laten maken met een instrument of met hun eigen stem. Ik zing veel met mensen en soms werk ik met spreuken, bijvoorbeeld van Rudolf Steiner, die ik op muziek zet.

Gemiddeld werk ik binnen de hartschool drie keer met de groep. Ik zorg ervoor dat iedereen makkelijk in kan stappen. Ik ontmoet altijd veel enthousiasme.’


Wie is Jelle van der Schuit?

Van jongs af aan was Jelle van der Schuit (63 jaar) met muziek bezig, hij speelde (en speelt) piano en viool. Echter, opgeleid als wiskundige en filosoof werkte Jelle van der Schuit jarenlang in de automatisering. Tot hij op een dag besefte dat dit werk hem  geen voldoening meer gaf. Via zijn vrouw Jeanette van der Schuit hoorde hij van het bestaan van het beroep muziektherapeut. Het besluit om de opleiding tot muziektherapeut aan de Wervel te gaan volgen  was snel genomen. Van der Schuit is intussen alweer 12 jaar parttime werkzaam als muziektherapeut aan het therapeuticum Aurum.